Istorija PPD-a

  • Prvo plinarsko društvo osnovano je 2001. godine, saradnjom domaćih i stranih investitora.
  • Do 2006. godine izgrađena je PPD-ova distributivna mreža prirodnog gasa na području Vukovara i devet okolnih opština.
  • U novembru 2011. godine Prvo plinarsko društvo potpisuje ugovor o prodaji gasa s kompanijom Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., snabdevačem na distributivnom sistemu grada Zagreba i okoline. Isporuka je počela 01. januara 2012. godine i time je i stvarno liberalizovano hrvatsko tržište prirodnog gasa.
  • Narednih godina učinjene su značajne investicije u ljudske i tehničke resurse.
  • Danas je PPD jedan od najznačajnijih subjekata na tržištu gasa i najveći uvoznik prirodnog gasa u Republici Hrvatskoj koji snabdeva najveće kupce.